Nevøer og nieser
 

 Tones barn
Anders Danielsen Nygård
Anders
Sara Cathrine
Arne Reidars barn
Elin
Eva Therese
Erik
TiLBAKE
 
Anna
 
Anna og Joakim er barna til Marianns søster Grethe
Joakim