Funkis i forfall
Arthur Danielsen jr 

 

Ekebergrestauranten ble bygget i 1929. Den står ennå der i all sin prakt og skuer ut over byen. Men for noen ganske få år siden framsto den som et åpent sår, og var regelrett en lidelse for en stakkars forbipasserende.  
Du hastet forbi, og ønsket at de ansvarlige for vandalismen fikk sin straff. I hele forfallsperioden var restauranten i privat eie, men det er nå slik at ansvarlige myndigheter har et åpenbart ansvar når det offentlige rom blir vanskjøttet på en slik redselsfull måte.

På Ingierstrand i Oppegård står det et annet  praktfullt smykke av en funkisrestaurant, tegnet av arkitektene Moestue og Schistad. Den er blitt temmelig slitt. Bygningen, som ble oppført i 1934, bærer mildt sagt preg av forfall. Oslo kommune kjøpte - prisverdig nok - hele området av familien Ingier i 1936, for å gi byens borgere rekreasjonsmuligheter. Som eier er også Oslo kommune ansvarlig for at denne perlen forfaller.

For å fullføre listen over misligholdte funkisbygninger er det jo bare å nevne restaurant Skansen, som stod praktfullt plassert ved Akershus festning. Så tidlig som i 1927 startet den opp, og ble på en måte vestgrensa på så langt østkantungdommen beveget seg når de skulle på byen.  Faktisk blir restaurant Skansen i Oslo regnet som den første funksjonalistiske bygning i Norden.

Den ble revet i 1970 - og det med Riksantikvarens godkjennelse.


  Les mer om:
Heldigvis er restauranten nå restaurert og i full drift, takket være investorer som har sett muligheter i dette bygget med den fantastiske plasseringen. Vi slapp heldigvis med skrekken - med akkurat denne bygningen. Skansen er likevel fortsatt borte, og Ingierstrand står ennå i forfall...
Fjordens frognerseter

Notiser fra 'Torgnett'

Gamle bilder i Byarkivet Fra rønne til perle

Fra Generalregisteret

Lars Backer II

Kostbart forfall

Arkitekturens vendepunkt

Funkis i forfall

Forsømte Ingierstrand
Ekebergrestauranten

TiLBAKE

Litteratur:
Knut Keldstadli: Den delte byen;
Anne Marit Noraker: Fjordens Frognerseter, Byarkivet