Løvene på Løvebakken
Arthur Danielsen jr

 

Stortingsbygningen ble oppført i årene 1861-1866, og tegnet av den italiensk-inspirerte svensken Emil Victor Langlet. Men hva med løvene på Løvebakken - hvem skapte dem?
Kunstneren het Gudbrand Eriksen Mørstad, og ble født i Valdres i 1829. Han kom fra en forgjeldet gård,  med en masse søsken - og en far som var kriminell. Det ble denne gutten også. Han dro til Bergen, hvor han blant annet forsøkte seg som falskmyntner sammen med kameraten Knut Offerdalen. Da de falske myntene ble oppdaget, prøvde den panikkslagne Knut å presse sin venn til å forlate Bergen. Etter trussel om anmeldelse, myrdet Gudbrand sin tidligere venn med 16 knivstikk. Han skar til og med av ham hodet. Dette var i 1856. 

For dette ble Gudbrand idømt dødsstraff,  men dommen ble senere omgjort til livsvarig.  Nå ble han slave på Akershus festning. Der tok billedhuggeren Christopher Borch med seg Gudbrand i en gruppe av fanger som drev med tegning og modellering i tre og stein. Her ble han presentert for tegningene og modellen som Borch hadde laget av de berømte løvene som har gitt navnet til Løvebakken, og han hogg dem  ut av to enorme blokker av granitt. Riktignok fikk han hjelp av en annen slave ved navn Sivert, som satt på Akershus for et mindre tyveri, slapp ut i 1866 - og ble billedhugger. 


D
et ble debatt i Stortinget om finansieringen av skulpturene. Søren Jaabæk, også kalt Nei-bæk på grunn av hans manglende interesse av å bevilge offentlige midler generelt, ville ikke bevilge noe til løvene. Men bevilgningen ble vedtatt - mot 21 stemmer.

Gudbrand Mørstad ble benådet i 1873, og bodde på Grunerløkka en periode før han utvandret til Amerika. 

Les mer om:

Emil Victor Langlet

Folketellingen 1865 (Gudbrand Mørstad )

Om bygningen I

Folketellingen 1865  (Christopher Borch)

Storting i Frognerparken

 Fra en morders hånd

Folketellingen 1865      (Emil V. Langlet)

 

Folketellingen 1875  (Gudbrand Mørstad)

TiLBAKE

Litteratur: 
Yngvar Ustvedt: Slavene på Akershus
 Ivar Buch Østbø: Stortinget