Fra innsiden

"Ljan er ikke alene det gjennemført smagfulde og komfortable Hjem, det rummer ogsaa en temmelig enestaaende Rigdom paa gamle og værdifulde Kunstsager. I den store Indgangshal, som gaar gjennem to Etager, hilses man velkommen af Billederne af Gaardens mange Aner. Allerede det første Indtryk er en sterk Følelse af hjemlig Hygge og stilfuld Elegance."
  - Wladimir Moe's beskrivelse fra 1912 - året før Stubljan brant ned...!
"Den store, men lave Dansesal med de gamle indfælte Vægmalerier, de antike Glaslysekroner og det smagfulde Udstyr i Hvidt, Guld og rød Silkedamask flytter en med ét over hundrede Aar tilbage i Tiden, et Indtryk, som den "mandhafte Obriste Michel Opitz"s stramme Portræt synes at forhøie." 
"Men Perlen i det kostbare Ljanssmykke er 'Porcellænsværelset', hvor det er samlet en Mængde gammelt, dyrebart Porcellæn, Herrebøfajance, Glas og Krystalsager. Blandt de sidste er gamle Pokaler og Glasruder fra Fladeby med Inskriptioner, hvor man finder Navnen paa en Flerhed af Kristianias mest kjendte Slegter i de svundne to Aarhundreder indridset."
Arthur Danielsen        

Fra boken - Norske Storgaarder, 1912 -  av Wladimir Moe

 

TiLBAKE