Jacob Juel - en tyv i særklasse
Arthur Danielsen jr 

J
acob Juel var en vel ansett byborger i Christianias øverste sjikt da han i 1783 ble arrestert for et gigantisk underslag. Han var eldste sønn av en rik trelasthandler - og storebroren til Maren Juel. 
I 1774 hadde han blitt utnevnt til den høyt betrodde stillingen som Zahlkasserer. Dette innebar at han fikk ansvaret for den dansk/norske statskassen i Norge. Den stillingen hadde hans svoger, Peder Holter - som bodde på Stubljan, hatt tidligere. At embetsmenn på dette nivået begikk underslag, var egentlig ikke så uvanlig - det var nok heller beløpets størrelse som var spesielt:  

Det som en gang var slaveriet ved Akershus festning

Astronomiske 556 000 riksdaler hadde han tatt fra statskassen. Det var nesten på størrelse med datidens statsbudsjetter. Etter at underslagerens eiendommer var blitt solgt, innbrakte ikke dette på langt nær det underslåtte beløp.

Han ble fange på Slaveriet - det var betegnelsen på fengselet som var lokalisert på Akershus festning. Her fikk han spesialbehandling. Det må man vel kunne si når man får tre rom til disposisjon i et fengsel. Venner og familie - han var gift med datteren til rektor Hersleb på Katedralskolen - kom på besøk. Han spilte sjakk og dam med dem, og hadde et lite bibliotek i et av sine værelser. Dessuten hadde han sikret seg noen flasker med de edleste dråper som han kunne kose seg med.

Høsten 1784 fikk Jacob Juel tydeligvis nok av sin tilværelse som luksusfange. Mektige venner bestakk en menig soldat som hadde vakt den 15. september - det var datoen når flukten skulle gjennomføres. Han ble låst ut, og rømlingen firte seg ned festningsvollen i en line som var festet til en stor kanon. Der sto det hester klare til å ta arrestanten til Sverige.

I Sverige slo han seg opp som godseier.                                                            


LES MER:

Søsteren Maren

TILBAKE

E. Melvolds temahefte om et stort bankrøveri

Litteratur:
Yngvar Ustvedt: Slavene på Akershus 
Mentz Schulerud: Madam Maren og hennes tre menn i "Fintfolk i bratte bakker."