Linstows visjon
Arthur Danielsen jr

 

Fra Linstows gate kan du se rett på slottet. Egentlig skulle det bare mangle.

Hans Ditlev Franciscus Linstow var nemlig slottets arkitekt og byggherre, og var bosatt i den gaten som i dag bærer hans navn. Linstow hadde visjoner som gikk utover selve slottsbygningen: Han så for seg bebyggelse med offentlige bygg på begge sider av det som fra 1852 ble kalt Karl Johans gate - men først hadde blitt kalt for Slottsveien. Det var i buen mellom Egertorget og Slottet at selve hovedstaden skulle ligge. 

Men huseierne på nordsiden av gaten forhindret realiseringen av denne planen. De kjøpte opp tomtene på sydsiden, det som i dag er Eidsvolds plass, for å unngå nettopp at noen skulle bygge der. Senere ble tomten solgt til staten med klausul om at det skulle forbli slik.  Egentlig var det vel bare Universitet som ble oppført etter Linstows plan. Han ville også bygge et slott av langt større dimensjoner enn den bygningen som i dag troner på toppen av det som en gang var løkken Bellevue. 
Slottet ble bygget på Bellevueløkken
- det var en gang et godt stykke inn i Bymarka

Da løkken ble kjøpt opp av slottskommisjonen i begynnelsen av 1820-årene for å gi plass til kongeboligen, virket dette nok litt rart for innbyggerne i Christiania. Mellom byen og Bellevueløkken var det sumpområder. Karl Johan skulle bygge bolig i et område hvor byens borgere beveget seg helst for å gå på jakt etter snipe og ender. 

Under en seremoniell tilstelning i 1825 ble grunnsteinen nedlagt med både konge og dronning tilstede. Etter bare to år var pengene som var bevilget brukt opp, og man hadde ikke kommet lenger enn til grunnmurene. I syv år lå arbeidet nede - og da arbeidet ble tatt opp igjen var det etter forenklede tegninger. Først i 1848 sto det ferdig.

Det var fire år etter Karl Johans død.


Les mer om:

Statsbyggs presentasjon av Slottet

Kongehuset Slottsplassen Wergelands epilog

Erik Melvolds temahefte om Christiania på 1800-tallet

Det nye slottet Mesteren En julehistorie fra 1905
Linstow Byens visjoner Slottet 150 år Monumentet
Oslos regulering 1827-1912  Hovedstadens akser Byens utopier Festen for Karl Johan  
Byen med kongens hus Motorvei og høyhus Grotten  
TiLBAKE

Litteratur:  Else M Boye -  Christiania 1814-1905
                 Erik Melvold  -  Emner fra Oslos historie (prosjekt Oslopatriot)