Vere på Lista ca. 1930
Fra venstre: Malene (f. Stave) Anna Stave (gift med Malenes bror Arne), og Aksel Vere. Foran står Malene og Aksels døtre: Fra venstre Mary og Erna.
 
TiLBAKE