KRiGSMiNNER

Vareknapphet under krigen gjorde at det var rasjonering på det meste. Moren min søkte i 1942 om å få kjøpe seg nye sportssko. Hun fikk avslag. Behandlingstiden på denne søknaden var syv og en halv måned. Omadresseringen fra Vere til Fjellestad skyldtes at okkupasjonsmakten rekvirerte familiens hus på Vere, og måtte flytte. De fikk husrom på Fjellestad nær Farsund, og bodde der til freden kom.
 
 
TiLBAKE