Rådhuset i Pipervika
Arthur Danielsen jr
 

Da grunnsteinen til Oslo Rådhus skulle legges ned i 1931, glemte bystyret å invitere Kong Haakon. Men kongen benyttet seg av sin status som økonomisk bidragsyter til prosjektet - og ba om adgangskort.

Så tidlig som i 1915 hadde kongen bidratt med en pengegave til innsamlingen som kom i stand etter at Hieronymus Heyerdahl hadde lansert idéen om å bygge rådhus i Pipervika. At kongen på denne måten brukte sin status som bidragsyter,  gjorde at kommunen slapp unna en noe pinlig affære.

Vedtaket om å bygge rådhus i Pipervika skulle komme til å bety utradering av en hel bydel. Allerede før Christiania ble anlagt i 1624 bodde det folk i Pipervika. Det skal ha vært enkelte fiskere, noen dagarbeidere og soldater. Soldatene sin tilstedeværelse skyldtes nok nærheten til festningen, og noen vil ha det til at det var militærmusikantene - 'piberne' - som har gitt navnet til bydelen.

Dette var de fattiges bydel. Eilert Sundt påviste i en omfattende undersøkelse "..om Arbeiderklassens Kaar og Sæder i Christiania" fra 1858 - at barnedødeligheten var på hele tretti prosent, og at det bodde hele 4,2 mennesker pr. oppholdsrom.  Undersøkelsen omfattet Pipervika og Ruseløkkbakken - som også noe uærbødig ble kalt røverstatene Algier og Tunis. Bebyggelsen der forsvant da Viktoria Terasse ble bygd.

Vestbanestasjonen sto ferdig i 1872. Bygningen ble tatt i mot med begeistring, og folk la søndagsturen hit for å beundre den. En sammenhengende rekke med fire-etasjers murbygninger reiste seg etterhvert langs Sjøgaten - som etterhvert skulle få navnet Rådhusgaten. På den måten kunne de tilreisende med Drammensbanen unngå å ta i øyesyn de små trehusene hvor de aller fattigste bodde, og bydelen ble mer presentabel.

Byggingen av både Vestbanestasjonen og Rådhuset, medførte dramatiske forandringer for Pipervika

Men det var altså i 1915 at den tidligere ordføreren Hieronymus Heyerdahl kom med idéen om nytt rådhus i Pipervika. Idékonkurransen ble holdt i 1917-18, og den ble vunnet av arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. Deres vinnerutkast så en del annerledes ut enn det rådhuset vi kjenner i dag - men de utviklet det videre. Finansieringen skulle ordnes med at kommunen eksproprierte tomten rundt Rådhuset, betalte grunneierne nåverdien, og senere solgte til fremtidige interessenter. Rådhusprosjektet ville på denne måten kunne kassere inn verdistigningen.  I løpet av 1930-årene ble bygget reist, men på grunn av krigen var det ikke klart for innflytting før i 1947.

Det var først ved byens 900-årsjubileum i 1950 at bygget høytidelig ble innviet.

 


Artikler fra Byarkivet:

Les mer:

Rådhusplassen Byarkivets bilder fra Pipervika Hieronymus
Arkivet i tårnet Byarkivets Rådhusgalleri Oslo Rådhus
Operaplaner i Vika Utsmykkingen Bilde hos Riksarkivaren
Musikk til et rådhus Bisletbekken Rådhuset og kunsten
Friluftsliv i indre Oslofjord Vestbanen II Bilde av bad Klokkespillet

Eilert Sundts undersøkelse om 'Om Piperviken og Ruseløkbakken'

Erik Melvold´s temahefte om badene i Pipervika

TiLBAKE

Litteratur:  Ulf Grønvold - Oslo Rådhus: Bygningen som forvandlet en bydel. Fortidsminneforeningens Årbok 1999
                    Knut Kjeldstadli - Oslo by`s historie bind. 4
                    Oslo byleksikon