BERETNiNGENE
 

EGENTLiG

        

 

Oslo har en fantastisk historie.

Her kan du lese beretninger med innhold som er tilegnet etter rusleturer i Oslo og dets omegn. På slike turer dukker det gjerne opp spørsmål som trenger nærmere studier.

Noen av svarene finner du her...HiSTORiSKE SiDER OM OSLO
Utgangspunktet for utviklingen av disse sidene var kun å gjøre en innflytter bedre kjent med byen. De er totalt uavhengige, ikke-kommersielle, personlige - og subjektive.