Torgslaget
Arthur Danielsen jr


S
tudentersamfundet i Christiania vedtok tidlig i 1829 at 17. mai skulle være fast festdag. Derfor ble det litt av en nasjonaldagsfeiring det året.

Utover kvelden den 17. mai 1829 samlet det seg en betydelig menneskemengde på Stortorvet. Det var etter at folk hadde brukt store deler av ettermiddagen på å være tilstede ved havnen og hilst Norges første dampskip "Constitutionen" velkommen til byen med hurrarop og sang. Politiet henstilte til publikum om å gå hjem - men folk nektet. For myndighetene var dette en ytterst vanskelig situasjon: Karl Johan ville selvsagt betrakte dette som en anti-svensk demonstrasjon - og litt av en personlig fornærmelse. Militæret ble kalt inn, opprørsloven lest og kavaleriet gikk løs på folk. 
Tidligere denne ettermiddagen hadde 27 studenter møtt fram til festmiddag i et festlokale i Øvre Slottsgate. En av dem var Henrik Wergeland - selv om han hadde lovet sin far å holde seg langt unna denne dagen. Under selve slaget på Stortorget senere denne kvelden var Wergeland en av dem som fikk et rasp over ryggen, slik at studentuniformen hans ble skadet. Flere ganger utover natten forsøkte forgjeves den unge studenten å få kommandanten på Akershus festning, baron Ferdinand Wedel-Jarlsberg til å motta hans vanærede uniform. Han skrev også et syrlig brev til kommandanten i sakens anledning.

Etter dette var byen i opprør. Det ble nedsatt en undersøkelseskommisjon som foreslo at Wedel-Jarlsberg skulle refses, men at det også skulle taes ut tiltale mot 12 personer. Blant dem var den senere så store dikter.

Men ingen ble tiltalt - Karl Johan valgte å glemme hele greia.

Henrik Wergeland var en 
sentral aktør under slaget på Stortorvet i 1829


Les mer om:
Erik Melvolds temahefte om Torgslaget Wergelands brev

Historien om 17. mai

Erik Melvolds temahefte om 17. mai feiringen Om Wergelands uniform

Vår Wergeland

Byråsjefen

Wergeland

Litterær klikk i 1820-årene

 

Om Wergelands sykehusopphold

Wergelands samlede

 

Stortorvet

TiLBAKE  
 
Litteratur: Else M Boye -  Christiania 1814-1905
                   Erik Melvold  -  Emner fra Oslo`s historie (prosjekt Oslopatriot)