Rettspleie
Arthur Danielsen jr
Byens kriminelle ble fram til 1700-tallet stort sett straffet på to måter:  Ved fysisk avstraffelse - eller med bøter. 
          
Fysisk avstraffelse innebar selvsagt dødsstraff, men det innebar også mye mer - og her var kreativiteten stor: For gudsbespottelse ble tungen skåret av; etterpå hogde skarpretteren hodet av vedkommende og plasserte både hodet og tungen på en stake. Majestetsfornærmelser og andre alvorlige forbrytelser kunne bety at kroppen ble radbrukket på steile hjul.

Skarpretteren hadde et eget prissystem: Mens en halshogging med sverd kunne innbringe 10 riksdaler, var en halshogging med øks verdt 8 riksdaler. Å hugge av en hånd eller finger var verdt 4 riksdaler.

E
n som ble kalt Jon Skarpretter fikk i 1631 tre daler for å bringe liket av en fange fra Akershus festning til Galgeberg for så å grave det ned under galgen der. Ellers ble det også foretatt henrettelser på torget, Tjuvholmen og Hovedtangen.

Les mer:

Byens fengsel Fengselsvesenets historie

E. Melvold om byens siste henrettelse

TiLBAKE

Litteratur: Nils Petter Thuesen: Kongens nye by 1624-1648